System Standex A/S har, som førende producent af fleksible aluminium byggesystemer, den hensigt at varetage eksterne og interne miljøhensyn på en måde, der gør virksomheden til en seriøs samhandelspartner, en samarbejdsvillig virksomhed og en god arbejdsplads.

System Standex A/S vil derfor som minimum overholde de lovbestemte krav inden for miljø og arbejdsmiljø. Vi vil desuden arbejde på at nedsætte de miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkninger, som vores produktion forårsager under hensyntagen til økonomi, teknik og kvalitet.

System Standex A/S ønsker desuden at være åben omkring virksomhedens miljøforhold ved at udarbejde en miljøredegørelse, som virksomhedens interessenter kan rekvirere til enhver tid.

System Standex - Miljø