Hvad HPLC, UPLC og apparatskabe kan anvendes til

  • Opbevaring og sikkerhed for HPLC-prøver
  • Beskyttelse af apparatur og udstyr til kemisk analyse
  • Kontrol- og kvalitetssikring
  • Reduktion af risikoen for kontaminering og forurening

  • Miljøovervågning og analyser
  • Medicinsk diagnostik og testning
  • Kemisk udvikling og syntese
  • Effektiv ventilation og filtrering af farlige stoffer og dampe

Se vores brochurer

Maskinafskærmninger

Kundetilpassede kabinetter