Eksempler på hvad laboratorieborde kan anvendes til

  • Udføre kemiske analyser
  • Prøveforberedelser
  • Instrumentplacering
  • Skrivearbejde og dokumentation
  • Opbevaring
  • Mikroskopi og præparatundersøgelser
  • Analyse af prøver og resultatformidling
  • Test og kalibrering

Eksempler på bordtyper

Eksempler på bordplader

Se vores brochurer

Maskinafskærmninger

Kundetilpassede kabinetter